Öppna dokumentet i nytt fönster klicka här: Stadgar UTF_20190512.pdf  
Tomtägareföreningens beslutade stadgar reviderades senast på årsmötet 2019-05-12. 

Skyldighet att känna till stadgar
Som medlem har man skyldighet att följa föreningens stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgarna noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. 

Ändring av stadgar
Eftersom stadgar är gemensamma regler så kan de endast ändras genom att medlemmarna röstar på stämma. Det krävs två stämmor för att få igenom en ändring. Medlemmar kan via motion till årsmöte föreslå ändringar till stadgar. Du bör dock sakligt kunna argumentera för förändringen. Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen. Kontakta gärna styrelsen om du har ett förslag på stadgeändring.