Avgifter till föreningen utgörs av årsavgifter och extra avgifter.

Årsavgiftens storlek baseras på årets budget och fastställs av årsstämman varje år.
Stämman 2023 fastställde årsavgiften till 1.900 kr/fastighet, och 2024 beslutades om oförändrad avgift.

Vid deltagande på arbetsdagar minskar din avgift med 300 kr/arbetsdag, för upp till två arbetsdagar per år, via justering på nästkommande årsavgift. Information om vilken avgift som är aktuell för dig/er meddelas per e-post av vår kassör i god tid innan sista betalningsdag.

Årsavgiften till tomtägarföreningen betalas in på Plusgiro 78 44 15-2 senast sista juni (OBS att vägföreningen har annat konto).
Märk betalningen med fastighetsbeteckning och ägarens efternamn (t.ex. 2:43 Renlund). Det underlättar spårning och bokföring.

Om du har frågor. v.v. kontakta vår kassör via mejl till