Budget för Utsunds tomtägarförening fastställs på årsstämman som i regel hålls i början av maj månad. Kostnader för föreningen består huvudsakligen av el till pumphus, reparation och underhåll av vattenledningar, badplats, bryggor, vassröjning och försäkring. Budget och underhållsplan finns på medlemssidorna under Årsmöte.

För att täcka ökade kostnader samt inköp/hyra av hjärtstartare fastställdes årsavgiften för 2023 till 1.900 kr/fastighet. Avgiften för 2024 är oförändrad. Hela budgeten kan du läsa på medlemssidorna om du loggar in.