Styrelsen 2024-2025

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post: 

Ordförande Carina Edman 
Malmslingan 30, tel 073-359 20 72

   

Ledamot Sverker Renlund, kassör
Båtstigen 1,  070-351 97 84

      

Ledamot Maria Agdler
Utsundsvägen 93

 

Ledamot Fredrik Heimdahl
Utsundsvägen 113

 

Ledamot Paula Terselius
Utsundsvägen 83

 

Suppleant Anki Knutas
Malmslingan 10

 

Suppleant Marita Jonsson
Malmslingan 21

 

Revisorer
Mona Johansson
Utsundsvägen 99

Bo Lydén
Utsundsvägen 72

Revisorssuppleant
Jon Hallgren
Utsundsvägen 67

 

Valberedning
Lars Wirgardt
Malmslingan 11


Ilmo Lehto
Malmslingan 26