Styrelsen 2023-2024

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post: 

Ordförande Carina Edman 
Malmslingan 30, tel 073-359 20 72

   

Ledamot Sverker Renlund, kassör
Båtstigen 1,  070-351 97 84

      

Ledamot Maria Agdler
Utsundsvägen 93

 

Ledamot Fredrik Heimdahl
Utsundsvägen 113

 

Ledamot Paula Terselius
Utsundsvägen 83

 

Suppleant Solveig Eklöv
Malmslingan 7
 

 

Suppleant Marita Jonsson
Malmslingan 21

 

Revisorer
Eva Andersson
Utsundsvägen 69

Bo Lydén
Utsundsvägen 72

Revisorssuppleant
Anki Knutas
Malmslingan 10

 

Valberedning
Lars Wirgardt
Malmslingan 11


Ingrid Fredriksson
Malmslingan 17