Mer detaljerad info om arbetsdagar hösten 2024 kommer senare.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Generellt

Vårens två arbetsdagar infaller sista lördagen i april och första lördagen i maj.
Höstens två arbetsdagar infaller sista lördagen i september och den första lördagen i oktober.

Vi samlas kl. 9.00 vid föreningshuset och arbetsuppgifter fördelas. Vid 13-tiden avslutar vi vanligen med korvgrillning. Då tar vi upp närvaron för de som deltagit under dagen.

Du väljer att delta på en av de två arbetsdagarna på våren och en av de två arbetsdagarna på hösten som din insats. Det är inte förbjudet att delta i båda dagarna höst resp. vår. Styrelsen kan vid behov kalla till någon extra arbetsdag under sommaren för t.ex vassröjning eller under vinter för t.ex eldning av ris.

Deltar en eller flera personer från din fastighet på en arbetsdag under året så reduceras medlemsavgiften i enlighet med stämmobeslut. Om du/ni deltar både höst och vår får man en dubbel reducering av medlemsavgiften. Regleringen sker påföljande år.

Innehållet på våra arbetsdagar varierar och beslutas av styrelsen innan arbetsdagarna. Styrelsens representant för närvarande Fredrik Heimdal, är utsedd till att planera, leda och samordna genomförandet samt fördela resurserna till arbetsdagarna. Lars samlar in anmälda behov från arbetsgrupperna och sammanställer en prioriterad lista inför styrelsens beslut om vad som bör genomföras på aktuell arbetsdag.

Planerade arbeten och projekt i arbetsgrupperna - där resursbehov finns i form av arbetskraft – anmäls till Lars senast två veckor innan tomtägareföreningens första arbetsdag.

 

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter

Om du planerar att utföra arbete åt föreningen på en arbetsdag, i en arbetsgrupp eller som fadder, så bör du ta del av Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.