Tomtägareföreningen har ett antal arbetsgrupper/utskott för att verkställa styrelsens beslut.

Arbetsgrupperna och sammansättningen av dessa är beskrivet nedan.

Planerat arbete och beslutad budget för arbetsgrupperna följs upp under aktuellt verksamhetsår med en statusrapportering sker mellan styrelsen och arbetsgrupperna.

Styrelsen samlar in anmälda behov från arbetsgrupperna och sammanställer en prioriterad lista inför styrelsens beslut om vad som bör genomföras på aktuell arbetsdag.

Arbetsgrupper

Bryggor

  • Gunnar Littbrand (sammankallande U97)
  • Patrik Stare (U91)
  • Ilmo Lehto (M26)
  • Linus Rebane (M20)

Pumphus

  • Christer Svensson (U68)
  • Johan Genzell (U101)
  • Örjan Nordlander M22 
  • Nicklas Widing U66
  • Peter Johansson U72