Lånebåt 1 har försetts med kätting och hänglås.
Låskombination: 1425