Utsunds tomtägareförening finns ca 5 km från Herräng i norra Roslagen. Till Hallstavik är det ca 1 mil, till Norrtälje är det ca 5 mil och till Uppsala ca 7 mil.

På området finns en fin badplats, en båtbrygga med plats för flera båtar, en fotbollsplan och ett antal stigar att ströva på för att hitta bär och svamp.

Här finns 76 tomter varav 5 är obebyggda.

Här hittar du fastighetskarta med alla områdets fastigheter utmärkta. Källa: Lantmäteriet.

Här hittar du Områdesindelade kartan i Utsund. Skapad av Styrelsen/Bosse Wennberg

Här hittar du kartan till byggnadsplanen.