Här hittar du information från kommunen.

Lantmäteriet 
Lantmäteriets uppgift är att ansvara för en effektiv och rättssäker fastighetsindelning - samt hålla reda på vad fastigheterna innehåller, vilka ägarna är och i vilka banker de är pantsatta.

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende

Bredsund-Rotholma vägförening 
Som fastighetsägare i Utsund är du också mindre delägare i Bredsund-Rotholma vägförening

Herrängs marina
Restaurang, båtplatser, stugor, drivmedel mm