För att främja en mer hållbar skötsel av våra tomter och marker samt öka den biologiska mångfalden kan vi tillsammans göra skillnad tex. genom att Göra om gräsmattan till äng, Plantera bivänliga blommor, Fixa ett vildbihotell.
För mer information rekommenderas hemsidan 
www.räddabina.nu

BILAGOR
Operation Rädda bina  
Faktablad vildbihotellbygge 

- För att hindra angrepp från hungriga hackspettar och andra fåglar rekommenderas en komplettering med ett metallnät ca 5cm framför vildbihotellet.
- Ett annat enkelt sätt att gynna vildbina är att borra hål i torra träd och vedhögar etc. 3–10 mm i diameter och minst 5 cm djupa.

 UTAN BIN, INGA JORDGUBBAR I MJÖLKEN
Bin är fantastiska små insekter med stor uppgift: de pollinerar många av våra grönsaker, fruktträd och bärbuskar. Var tredje tugga vi äter är faktiskt beroende av bin. Men matbrist, kemiska bekämpningsmedel och bostadsbrist hotar våra viktigaste matproducenter. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är redan på väg att försvinna. Det kan få stora konsekvenser för framtiden. Som tur är finns det lösningar på problemen! Varav du är en!

BIET-LEVERANTÖR AV LIVETS GODA SEDAN 100 MILJONER ÅR

Så här vackert kan en sommaräng bli, bilden är tagen 18 juli 2020 hos Marita Jonsson