Skydda soptunnor från vildsvin

Norrtälje kommun har bett oss uppmana medlemmar att inte binda fast soptunnor med spännband.

De rekommendationer som kommunen ger för skydd av soptunnor mot vildsvin är:

  • "Det finns många goda exempel på träställningar som olika fastighetsägare har byggt och som skulle kunna förhindra åtkomsten för vildsvin, se bild nedan."

Kärl med skyddsställning