Nyheter

Varmt välkomna till Midsommarfirande 2024 i Utsund !

 

Vad händer ? 

 

Torsdag 20/6 : Från kl. 16.00 och framåt. Kom och hjälp till att Midsommarpynta och klä Midsommarstången. Vi kommer att förbereda och göra klart så mycket som möjligt under torsdagen. 

Samling vid föreningshuset  kl 16.00. Anländer ni senare  till Utsund så kom ner , vi är mycket tacksamma för alla glada medhjälpare.

 

Fredag 21/6 : kl 9.00 Midsommarstången ligger så gott som klar på ängen,  kom och plocka blommor och gör Midsommarstång och kransar extra, extra  fina. Vill ni ta med lite vackra blommor från er egen  trädgård så självklart går det utmärkt också. 

kl 14.00 Samling på ängen där vi med glädje och med sång gemensamt  bär ner Midsommarstången till platsen vid badet för årets Midsommarfirande. 

Vi startar med musik, sång och dans runt Midsommarstången.

Därefter fortsätter festligheterna med försäljning av kaffe / dryck med dopp, lotterier pilkastning, tipspromenad och naturligtvis fiskdamm. 

Betalning sker i första hand med swisch men möjlighet till kontant betalning kommer också att finnas. 

Vi ser fram emot en härlig, glad och  solig Midsommar tillsammans.

Hjärtligt välkomna säger vi från årets Midsommargrupp.

 

Vid tomtägarföreningens årsmöte i maj beslutades om oförändrad medlemsavgift om 1.900 kr för år 2024. De medlemmar som deltagit i en eller två arbetsdagar under fjolåret får avgiften reducerad med 300 kr per tillfälle. Betala in din avgift så snart som möjligt eller senast sista juni. Betalning sker till föreningens Plusgiro 784415-2. Skriv fastighetsnr och ägarens efternamn i meddelandet (ingenting annat). Som exempelvis i mitt fall; 2:43 Renlund. Det underlättar spårningen.

Om du är osäker på hur många arbetstillfällen du medverkat i under fjolåret så kommer du inom ett par dagar få ett mail från kassören med specifik uppgift om vilken avgift just du ska betala.

Hälsningar
Sverker Renlund
Kassör

Hej alla medlemmar!

Äntligen är solen och värmen här. Underbara dagar och vi går en härlig tid till mötes. 

Men det för även med sig en hel del besvärligheter.

Nu har fest- och badgästerna som inte bor på området kommit.

Särskilt nu i början av sommaren och när vädret är så inbjudande. De kommer åkande med A-traktorer, moppar, kör, tutar, väsnas och lever om. De samlas vid parkeringen till badet och  vid badet.  

De boende där i närheten har det kämpigt. De försöker gå ut på kvällarna och be de dämpa sig.  

Nu vädjar vi  till er alla att vi med gemensamma krafter hjälper till.

Ni som kan gå , ta er en kvällspromenad på  Utsundsvägen och ner till badet. 

Be vänligen att de visar hänsyn, dämpar sig och tar det lugnt. 

Mycket bra om vi kan, när vi är ute i våra stugor hjälpas åt så att vi blir fler runt det området, en bra samverkan goda grannar / tomtägare emellan. 

Vänligen styrelsen genom Carina Edman 

Medlemmarna i Utsunds Tomtägarförening kallas till årsmöte 2024

Plats: Folkets Hus i Herräng
Tid: Söndag 12 maj, ca kl 10.45 efter vägsamfällighetens möte som startar kl 10.00
Det finns fika i pausen mellan mötena.

Tomtägarföreningens årsmöteshandlingar hittar du på hemsidan/medlemssidor/årsmöte efter inloggning.
Ditt användarid är din e-postadress plus det lösenord du valt.

Länk till handlingarna:
https://www.utsundstf.se/medlemssidor/arsmote 

Hälsningar
Styrelsen

Datum: SÖNDAG 2024-05-12
Tidpunkt för tomtägarföreningen: Ca 10.45.
Plats: Folkets Hus Herräng

Vägsamfälligheten börjar med sin årsstämma samma dag kl 10.00 och ca 10.45 börjar årsstämman för Tomtägarföreningen.

Mellan de två mötena bjuds det på kaffe. Du som inte kan närvara har möjlighet att lämna en fullmakt till annan medlem.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare och valkontrollanter.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning jämte disponering av uppkommen vinst/förlust och avsättning till reservfond.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Bestämmande om reseersättning alt. arvode för styrelsen och revisorer samt eventuella övriga funktionärer.
 10. Fastställande av antal arbetsdagar, budget, årsavgift och eventuella extra avgifter.
 11. Val av styrelseordförande.
 12. Val av kassör.
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 14. Val av revisorer jämte suppleanter.
 15. Val av valberedning samt vid behov val av arbetsgrupper.
 16. Motioner – Inga motioner har inkommit – punkten utgår.
 17. Presentation från sjö-och markgruppen.
 18. Övriga frågor.
 19. Årsstämmans avslutande

 

Välkomna! /Styrelsen