Nyheter

FÖRBUD MOT FORDON

Omgivande marker med skogsvägar har nu restaurerats efter att maskiner fällt och hämtat ut timmer. Mark och vägar är fortfarande vattensjuka och mjuka. Ägare av angränsande fastighet har kontaktat styrelsen och vädjar till oss medlemmar att inte framföra fordon som lämnar spår i området.