Nyheter

STORMEN ALFRIDA

Allt timmer, ved och flis har nu äntligen forslats bort från vårt område. Det har tagit sin tid, främst på grund av att transportföretag och mottagande industri varit överbelastade. Det har inte varit tillfredsställande att det tagit så lång tid, styrelsen har kontinuerligt varit i kontakt med parterna och ställt krav på ett färdigställande. Föreningens uppgörelse innebar att vi sålde de stormfällda träden på plats med en nollaffär. Det har bl.a. inneburit att vi inte haft några ekonomiska påtryckningsmedel för att få bort timret från upplagsplatserna.
Den mobila flismaskinen som lyfter riset med gripklo har inte fått med sig allt, utan det återstår att städa på plats. Vi ser gärna initiativ med att elda resterna på plats nu under vintern.