Nyheter

ÅRSSTÄMMA

Årets stämma kommer hållas söndagen den 17 maj i Folkets Hus i Herräng. Separat kallelse med handlingar kommer senare. Stämman börjar direkt efter vägföreningens årsstämma, tidigast kl 10.30. På stämman kommer bl.a. budget och avgifter för 2020 att fastställas. Om du inte kan närvara bör du lämna fullmakt till någon annan att delta och rösta i ditt ställe. Inför stämman vill vi så långt det går kvalitetssäkra medlemsregistret. Meddela gärna eventuella ägarändringar eller ändrade kontaktuppgifter till .