Nyheter

Vid årsmötet den 15 maj fastställdes medlemsavgiften i Utsunds Tomtägarförening till 1700 kr för år 2022. De medlemmar som deltagit i arbetsdagar under fjolåret får avgiften reducerad med 300 kr för en arbetsdag eller 600 kr för två arbetsdagar. Om du är osäker på vilken avgift just du ska betala så kommer jag att skicka mail till kontaktpersonen på varje fastighet med uppgift om beloppet i det enskilda fallet inom någon dag. Årsavgiften betalas till Plusgiro 784415-2 senast 30 juni.

Sverker Renlund

Hej alla tomtägare!
 
Nu har en enkät om skötsel av vår mark förhoppningsvis gått ut till alla fastigheter. Har du inte fått någon enkät?
Gör då så här:
1. Kontrollera om en delägare i fastigheten har fått enkäten. Vi skickar bara ut en enkät per fastighet.
2. Kontrollera om enkäten kan ligga i Skräpposten.
3. Mejla  så får du enkät skickad till dig snarast!
 
Hälsningar från Syrelsen och Sjö- och markgruppen

Kl. 9.00     Alla som vill hjälpa till att klä midsommarstången är hjärtligt välkomna till fotbollsplanen.

kl. 14.00     Vi reser midsommarstången tillsammans vid dansbanan.

                Därefter blir det trandionsenligt:

                * Dans runt midsommarstången.

               * Försäljning av kaffe/läsk, hembakta bullar och kakor.

               * Lotteri, pilkastning, tipspromenad och fiskdamm.


                Varmt välkomna!

Vi kommer att erbjuda betalnnig via swish men kontanter går också bra (helst sedlar)

Inom kort kommer en person från varje fastighet i Utsunds tomtägarförening få en enkät skickad till sig via mejl. Avsändare är Maria Agdler. Ni som inte har mejl kommer att få enkäten i ett brev.

Vi är mycket tacksamma om så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten! Det är inte så många frågor, och det finns plats för kommentarer. Om det är något vi har glömt fråga om finns det möjlighet att föra fram egna åsikter i den sista frågan.

Era åsikter behövs för att vi ska kunna ta fram en bra skötselplan för området! Sista svarsdatum är den 12 juni.

Hälsningar från Syrelsen och Sjö- och markgruppen

 

På söndag nästa vecka är det dags för årsmöte. Söndag 15 maj 10.00. Först vägföreningen och sedan Tomtägarföreningen. Kaffe serveras mellan mötena. Alla handlingar inför årsmötet, ligger nu uppladdade på hemsidan.

För att väcka lite nyfikenhet och lust att komma till årsmötet finns detta aktuella innehåll, bara 2022! ;-)

  • Förslag till höjning av medlemsavgiften i tomtägarföreningen.
  • Motion till årsstämman angående Strandskyddszon.
  • Presentation av enkät som kommer att gå ut till alla medlemmar kring hur vi ser framtiden för våra gemensamt ägda områden.

Platsen är Folkets Hus i Herräng.


Välkomna hälsar styrelsen genom Åke Larsson