Nyheter

Kallelse till årsmöte med Utsunds tomtägareförening

Datum: SÖNDAG 2022-05-15

Tidpunkt: Ca 10.45.

Plats: Folkets Hus i Herräng


Årsmöte för tomtägarföreningen kommer att hållas Söndagen den 15 maj 2022. Vägföreningen börjar med sitt årsmöte kl 10.00 och ca 10.45 börjar årsstämman för Tomtägareföreningen. Platsen är Folkets Hus i Herräng. Det kommer att serveras kaffe efter Vägföreningens möte och innan årsstämman för Tomtägareföreningen börjar.

Du som inte kan närvara har möjlighet att lämna en fullmakt till annan medlem. 

Dagordning samt övriga dokument inför årsstämman finns tillgängliga på hemsidan under rubriken Medlemssidor/Årsmöte: https://www.utsundstf.se/medlemssidor/arsmote


Välkomna!

Vårens städdagar är som vanligt sista lördagen i april, 30/4 och första  lördagen i maj 7/5.

Vi startar 09.00 och avlutar med korvgrillning cirka 12.30.

Det är många träd och grenar som rasat under vintern så ta med verkrtyg för det.. 

Anmäl gärna vilken dag  du ska delta till  så blir det lättare att planera både fika och arbetete.

 

Årsmöte för Utsunds tomtägareförening kommer att hållas söndagen den 15 maj på Folkets Hus i Herräng.

Vägföreningen startar med sitt årsmöte kl 10.00, därefter serveras en kopp kaffe och ca 10.45 kör vi igång årsmötet för tomtägarföreningen.

Enligt våra stadgar ska motioner till årsmötet vara inskickade senast 1 februari. Enligt tradition brukar styrelsen gå ut och informera om datum för årsmöte samt tid för motioner. Jag har missat det i år och vid styrelsens sammanträde ikväll har vi beslutat om att därför flytta fram motionstiden och senaste datum för att skicka in en motion är 1 mars 2022. Skicka din motion till

Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på hemsidan löpande under de kommande veckorna. Senast den 15 april ska alla handlingar vara klara och publicerade.

Åke Larsson, Ordförande.

Alla medlemmar i föreningen bör ha fått brev PostNord angående postnummeränding i bl.a. vårt fritidshusområde i Utsund. Har du inte fått det så titta i samlingsbrevlådan vid gamla skolan.

Nytt Postnr 763 90 Postort: Herräng (oförändrat). Ändringen träder i kraft 2022-03-07.

Myndigheter och SPAR (Statens personadressregister) får uppdateringen automatiskt. Du måste själv meddela vänner och bekanta och övriga som kan tänkas skicka post till din adress i Utsund. Läs mer på PostNords hemsida eller kontakta deras kundservice 0771-410 440.

Post Nord distribuerar inte brev till fritidsboende längs Utsundsvägen till våra egna brevlådor vid Malmslingan respektive Utsundsvägen/Båtstigen. Därför finns en samlingsbrevlåda nära vägskälet vid Bredsundsvägen där Utsundsvägen börjar och där det finns en ställning för brevlådor. 
 
Samlingsbrevlådan tar emot post till alla och blir ibland överfull. Det är den tredje lådan från vänster på bilden. Just nu finns där information till alla från PostNord om ändring av postnummer i vårt område. Ni kan även ha fått brev i er egen brevlåda i Utsund så titta även där.

Ta för vana att då och då titta om det finns något till dig eller kanske din granne i samlingslådan. 

Styrelsen