Nyheter

 

 

På tomtägareföreningens hemsida finns en Köp, Sälj & Bortskänkes sida för alla medlemmar, den ligger under Allmänt > Föreningen > Forumet

Här kan man lägga in annons om att önska köpa, sälja eller bortskänka något, allt som man kan behöva till hus och tomt.

 
 

Här finns även två till forum:

Tips på hantverkare Här utbyter vi tips på hantverkare för renovering samt underhåll av hus eller tomt

Händer i området Tipsa och berätta om händelser i området

Styrelsen genom Solveig 

 

Vårens städdagar infaller lördagen den 24/4 och lördagen den 1/5. Tiden är som vanligt 09.00-13.00.

Som ni säkert sett har vattengruppen grävt upp en hel del på ängen för att få möjlighet att förbättra möjligheterna till att tillfälligt stänga sommarvattnet om läckor skulle uppstå. Det betyder att en hel del gräv- och återfyllnadsarbete måste göras på städdagarna.

Övrigt som ska göras är:

·       rensa diken

·       viss slyröjning

·       ta ned smågranar bakom föreningshuset(motorsåg behövs)

·       flisa upp sly på stigen mellan pumphus och Malmslingans brygga

·       sätta fast soffa ovanför båtbryggan     

·       rensa på och runt stranden

·       sätta ut soptunnor

·       fixa bryggor

·       sätta ut bord

·       samt ytterligare en del som dyker upp

Vi bjuder som vanligt på fika och grillad korv

För att kunna planera arbetet är det viktigt att ni anmäler vilken dag ni tänker delta till  

I samband med sommarens vassröjning planerar vi att försöka köra upp vassen till ängen i stället så att näringen inte rinner tillbaka i sjön. 

 

Välkomna!

Styrelsen

Årsstämman flyttas till veckan före midsommar.

Enligt föreningens stadgar ska årsstämma hållas i april-maj, motioner inlämnas senast 1 feb och kallelse skickas ut senast 4 veckor innan årsstämman

Förra året höll vi årsstämma i juni och utomhus för att undvika smittspridning och på grund av det nu rådande smittläget har vi beslutat om att göra detsamma i år.

 

Årsstämma för tomtägarföreningen kommer att hållas Söndag 2021-06-20. Vägföreningen börjar med sin stämma kl 10.00 och ca 10.45 börjar stämman för Tomtägarföreningen. Platsen är dansbanan/midsommarängen. Ta gärna med en kopp kaffe att dricka mellan de två mötena. Föreningarna kommer inte att ordna med kaffeservering.

 

Vi förlänger nu motionstiden till 2021-03-01. Den som vill skicka in en motion till årsstämman gör det till

 

Hur det blir med vårt gemensamma midsommarfirande får vi återkomma till. Förhoppningsvis kommer vi att kunna genomföra det på midsommarafton som är fredagen efter årsmötet.

Det är område 4 som skulle ha ansvarat förra året som får en ny chans. Gunnar Littbrand står som sammankallande i midsommarkommittén. Vi återkommer senare i vår med besked i den frågan.

 

Styrelsen genom Åke LarssonFör att främja en mer hållbar skötsel av våra tomter och marker samt öka den biologiska mångfalden kan vi tillsammans göra skillnad tex. genom att Göra om gräsmattan till äng, Plantera bivänliga blommor, Fixa ett vildbihotell.
För mer information rekommenderas hemsidan 
www.räddabina.nu

BILAGOR
Operation Rädda bina  
Faktablad vildbihotellbygge 

- För att hindra angrepp från hungriga hackspettar och andra fåglar rekommenderas en komplettering med ett metallnät ca 5cm framför vildbihotellet.
- Ett annat enkelt sätt att gynna vildbina är att borra hål i torra träd och vedhögar etc. 3–10 mm i diameter och minst 5 cm djupa.

 UTAN BIN, INGA JORDGUBBAR I MJÖLKEN
Bin är fantastiska små insekter med stor uppgift: de pollinerar många av våra grönsaker, fruktträd och bärbuskar. Var tredje tugga vi äter är faktiskt beroende av bin. Men matbrist, kemiska bekämpningsmedel och bostadsbrist hotar våra viktigaste matproducenter. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är redan på väg att försvinna. Det kan få stora konsekvenser för framtiden. Som tur är finns det lösningar på problemen! Varav du är en!

BIET-LEVERANTÖR AV LIVETS GODA SEDAN 100 MILJONER ÅR

Så här vackert kan en sommaräng bli, bilden är tagen 18 juli 2020 hos Marita Jonsson

Hej alla medlemmar!

För att kunna planera arbete och inköp är det bra om ni anmäler i förväg vilken dag ni tänker delta. Maila Lars Wirgart på lwt@sicklastrand.

Vi ses,
Styrelsen