Nyheter

Det är många träd o grenar som fallit under vintern. För att snygga till behövs det motorsåg och vanlig handsåg.

Arbetsuppgifter:

* Rensa diken
* Flytta cementringar
* Lägga upp grenar mellan badplats o båtrygga i högar
* Flisa upp sly på stigen mellan pumphus och Malmslingans brygga
* Lägga grenar i hög vid Malmslingans obebyggda tomt i en hög
* Samla grenar på Utsundsvägen ovanför ängen i högar
* Rensa på och runt stranden
* Sätta ut soptunnor
* Fixa bryggor
* Sätta ut bord o kolla om de är ok
* Rensa i förrådet
* Såga upp träd o grenar mellan badplats o Malmslingans brygga
* Lägga grenar som ligger ovanför stigen på eldplatsen
* Såga av träd som ligger över stängsel vid Malmslingans bryggväg
* Diverse annat

Vi bjuder som vanligt på fika och grillad korv

För att kunna planera arbetet är det viktigt att ni anmäler(om ni inte redan gjort det) vilken dag 30/4 eller 7/5 ni tänker delta till .
Tiden är som vi tidigare meddelat 09.00- cirka 12.30.

I samband med sommarens vassröjning planerar vi att försöka köra upp vassen till ängen i stället så att näringen inte rinner tillbaka i sjön. Deltagande kommer
då att räknas som en städdag. Sammanlag t kan man få avdrag med 2x300 kr på årsavgiften.

Välkomna!
Styrelsen

Kallelse till årsmöte med Utsunds tomtägareförening

Datum: SÖNDAG 2022-05-15

Tidpunkt: Ca 10.45.

Plats: Folkets Hus i Herräng


Årsmöte för tomtägarföreningen kommer att hållas Söndagen den 15 maj 2022. Vägföreningen börjar med sitt årsmöte kl 10.00 och ca 10.45 börjar årsstämman för Tomtägareföreningen. Platsen är Folkets Hus i Herräng. Det kommer att serveras kaffe efter Vägföreningens möte och innan årsstämman för Tomtägareföreningen börjar.

Du som inte kan närvara har möjlighet att lämna en fullmakt till annan medlem. 

Dagordning samt övriga dokument inför årsstämman finns tillgängliga på hemsidan under rubriken Medlemssidor/Årsmöte: https://www.utsundstf.se/medlemssidor/arsmote


Välkomna!

Vårens städdagar är som vanligt sista lördagen i april, 30/4 och första  lördagen i maj 7/5.

Vi startar 09.00 och avlutar med korvgrillning cirka 12.30.

Det är många träd och grenar som rasat under vintern så ta med verkrtyg för det.. 

Anmäl gärna vilken dag  du ska delta till  så blir det lättare att planera både fika och arbetete.

 

Årsmöte för Utsunds tomtägareförening kommer att hållas söndagen den 15 maj på Folkets Hus i Herräng.

Vägföreningen startar med sitt årsmöte kl 10.00, därefter serveras en kopp kaffe och ca 10.45 kör vi igång årsmötet för tomtägarföreningen.

Enligt våra stadgar ska motioner till årsmötet vara inskickade senast 1 februari. Enligt tradition brukar styrelsen gå ut och informera om datum för årsmöte samt tid för motioner. Jag har missat det i år och vid styrelsens sammanträde ikväll har vi beslutat om att därför flytta fram motionstiden och senaste datum för att skicka in en motion är 1 mars 2022. Skicka din motion till

Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på hemsidan löpande under de kommande veckorna. Senast den 15 april ska alla handlingar vara klara och publicerade.

Åke Larsson, Ordförande.

Alla medlemmar i föreningen bör ha fått brev PostNord angående postnummeränding i bl.a. vårt fritidshusområde i Utsund. Har du inte fått det så titta i samlingsbrevlådan vid gamla skolan.

Nytt Postnr 763 90 Postort: Herräng (oförändrat). Ändringen träder i kraft 2022-03-07.

Myndigheter och SPAR (Statens personadressregister) får uppdateringen automatiskt. Du måste själv meddela vänner och bekanta och övriga som kan tänkas skicka post till din adress i Utsund. Läs mer på PostNords hemsida eller kontakta deras kundservice 0771-410 440.