Nyheter

Årsmöte för Utsunds tomtägareförening kommer att hållas söndagen den 15 maj på Folkets Hus i Herräng.

Vägföreningen startar med sitt årsmöte kl 10.00, därefter serveras en kopp kaffe och ca 10.45 kör vi igång årsmötet för tomtägarföreningen.

Enligt våra stadgar ska motioner till årsmötet vara inskickade senast 1 februari. Enligt tradition brukar styrelsen gå ut och informera om datum för årsmöte samt tid för motioner. Jag har missat det i år och vid styrelsens sammanträde ikväll har vi beslutat om att därför flytta fram motionstiden och senaste datum för att skicka in en motion är 1 mars 2022. Skicka din motion till

Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på hemsidan löpande under de kommande veckorna. Senast den 15 april ska alla handlingar vara klara och publicerade.

Åke Larsson, Ordförande.

Alla medlemmar i föreningen bör ha fått brev PostNord angående postnummeränding i bl.a. vårt fritidshusområde i Utsund. Har du inte fått det så titta i samlingsbrevlådan vid gamla skolan.

Nytt Postnr 763 90 Postort: Herräng (oförändrat). Ändringen träder i kraft 2022-03-07.

Myndigheter och SPAR (Statens personadressregister) får uppdateringen automatiskt. Du måste själv meddela vänner och bekanta och övriga som kan tänkas skicka post till din adress i Utsund. Läs mer på PostNords hemsida eller kontakta deras kundservice 0771-410 440.

Post Nord distribuerar inte brev till fritidsboende längs Utsundsvägen till våra egna brevlådor vid Malmslingan respektive Utsundsvägen/Båtstigen. Därför finns en samlingsbrevlåda nära vägskälet vid Bredsundsvägen där Utsundsvägen börjar och där det finns en ställning för brevlådor. 
 
Samlingsbrevlådan tar emot post till alla och blir ibland överfull. Det är den tredje lådan från vänster på bilden. Just nu finns där information till alla från PostNord om ändring av postnummer i vårt område. Ni kan även ha fått brev i er egen brevlåda i Utsund så titta även där.

Ta för vana att då och då titta om det finns något till dig eller kanske din granne i samlingslådan. 

Styrelsen

Höstens städdagar infaller lördagen den 25/9 och 2/10. Tiden är som vanligt 09.00-13.00. I sommar har vädret gjort att det ha vuxit mycket sly över huvud taget så det behövs röjsågar då en hel del ska röjas i första hand runt området vid badet och ängen. Ängen är ju redan slagen av Fröberg men det behöver krattas upp en hel del gräsklipp. Föreningen har en skottkärra men det är bra om ytterligare någon skottkärra finns till hands.

Sjö- och skogsgruppen har märkt ut växtlighet som inte ska röjas bort i området runt föreningshuset och pumphuset. Området ovanför båtbryggorna, ovanför hundbadet och bort mot udden kommer inte att röjas under arbetsdagarna. Vi ber även faddrar att under den här säsongen röja i så begränsad omfattning som möjligt i det området, så att det nästa år blir möjligt att märka ut växtlighet som ska sparas. Bland lägre växtlighet är det önskvärt att spara tibast, olvon, try, nypon, hallon och ställvis uppslag av hassel.

Bryggruppen saknar en person den 25/9 så vi behöver en frivillig som kan hjälpa till att göra klart med bryggorna inför vintern. Anmäl gärna till Lars Wirgart i förväg om ni kan tänka er det.

Fika serveras som vanligt vid cirka 10.30 och så avslutar vi med korvgrillning vid cirka 12.45.

För att göra planeringen enklare så anmäl gärna i förväg vilken dag ni tänker delta till Lars Wirgart på .

Som vanligt ger deltagande en gång under våren respektive hösten 300 kr i avdrag (max 600 kr) om man deltar under städdagar.

Välkomna!

Styrelsen

Hej, årsmötet den 20 juni beslutade om avgiften år 2021 till Tomtägarföreningen om 1.600 kr. Många har betalat i tid 30 juni, men några återstår att få in. Avgiften reduceras för dem som deltagit i en eller båda arbetsdagarna. Vad just din avgift är framgår av mail från  den 20 juni. Om du inte hittar meddelandet så titta även i skräpposten. Utskick från sändlistor dirigeras ibland dit. Lyft då över meddelandet till inkorgen så kanske det inte händer igen.

Du som ännu inte betalat avgiften, ombeds göra detta snarast till:

Plusgiro 784415-2
Skriv i meddelanderutan fastighetsbeteckning och efternamn (som i mitt fall 2:43 Renlund), ingenting annat.

Hälsningar
Sverker Renlund
Kassör Utsunds tomtägarförening

P.S. Avgift till Vägsamfälligheten (1.700 kr) betalas enligt mail från dess kassör Mona Johansson skickat 30/6.