Nyheter

Dragningen av fiberkabel i vägbanken genom Utsunds tomtområde har nu nått fram till Bredsund-Rotholmavägen i norr. Använd därför alltid den infarten för bilkörning och transporter till och från vårt område. Då använder vi ju de vägar vi själva äger och betalar till genom vägföreningarna.

Utfarten söderut genom Utsunds by har haft en ökad trafik under avstängningen, och väghållaren där har vänt sig till oss med uppmaning att i stället använda utfarten norrut. Styrelsen uppmanar medlemmarna att respektera uppmaningen.

Vassröjning kommer att utföras på onsdag den 8 juli. Maskinen körs ner från badstranden.

Hej, årsmötet i Utsunds tomtägarförening äger rum på lördag 27/6 kl 10.00. Vi träffas utomhus vid dansbanan/föreningshuset och håller respektabelt avstånd. Ta ev med egen stol.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar som avgiften till föreningen, val av styrelse etc. så finns det en motion om ifall ordningsregeln angående hundar på bryggor och badplats ska vara kvar och en annan om ifall vi ska köpa in parkbänkar att placera längs promenadstråken. Alla årsmöteshandlingar inklusive motionerna hittar du på hemsidan, under medlemssidor/årsmöte som du kommer åt efter att du loggat in med din e-postadress plus ett eget lösenord.

Om du inte kan närvara bör du lämna fullmakt åt någon annan i föreningen att rösta i ditt ställe. Du kan också poströsta via mail eller på papper som kan lämnas till undertecknad senast fredag (se tidigare utskick med blanketter).

Sverker Renlund
Sekreterare

Midsommarfirandet 2020 i Utsunds Tomtägarförening ställs in på grund av den rådande coronapandemin.
Styrelsen anser inte att sedvanligt firande kan genomföras med betryggande avstånd mellan deltagarna.

Årsmötet har som tidigare meddelats skjutits upp och planeras nu till veckan efter midsommar, lördagen den 27 juni kl 10.
Vi räknar med att hålla till utomhus på ängen vid badplatsen/föreningshuset och med dansbanan som estrad. Vi ber alla att respektera avstånd.
Det finns begränsat antal stolar så ta gärna med en egen eller annat att sitta på.
Om du inte har möjlighet att närvara kan du ge fullmakt åt annan medlem att rösta i ditt ställe.
Alla årsmöteshandlingar finns på hemsidan under MEDLEMSSIDOR / ÅRSMÖTE som du kommer åt via via denna LÄNK efter inloggning.

Om du har problem att logga in, skriv ett mail till .

Styrelsen

På grund av den rådande Coronapandemin flyttas såväl tomtägareföreningens som vägföreningens årsstämma till ett senare tillfälle.  Vi återkommer inom kort med ett nytt datum som vi hoppas ska fungera för att genomföra årsstämmorna.

 /Styrelsen