Nyheter

Omgivande marker med skogsvägar har nu restaurerats efter att maskiner fällt och hämtat ut timmer. Mark och vägar är fortfarande vattensjuka och mjuka. Ägare av angränsande fastighet har kontaktat styrelsen och vädjar till oss medlemmar att inte framföra fordon som lämnar spår i området.

IP only har tagit ett byggbeslut som innebär att fiber kommer byggas ut i området, även i Utsund förutsatt att markupplåtelseavtal tecknas. Det återstår fortfarande en hel del avtal med markägare, men en prognos just nu är fiber till hösten. Vi har haft diskussion en tid med IP only för att teckna ett markupplåtelseavtal och varit överens om principerna men det tar tid för IP only att komma till avslut.

På förekommen anledning vill vi informera om att det inte är tillåtet att bära ut bord på badbryggan. Det blockerar bryggan för övriga badande och belastar bryggskarven på ett olämpligt sätt som kan skada bryggan.

Ta gärna med dig din hund i naturen och ge den möjlighet att bada vid hundbadet, som finns vid udden strax intill båtbryggan, nedanför Båtstigen. Det är inte tillåtet att ha hund nere vid badplatsen och på bad-/båtbryggan. Det finns hundrädda medlemmar bland oss och för att alla ska trivas i Utsund är det bra att din hund är kopplad där vi möter varandra.

/Styrelsen