Nyheter

Hej, årsmötet i Utsunds tomtägarförening äger rum på lördag 27/6 kl 10.00. Vi träffas utomhus vid dansbanan/föreningshuset och håller respektabelt avstånd. Ta ev med egen stol.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar som avgiften till föreningen, val av styrelse etc. så finns det en motion om ifall ordningsregeln angående hundar på bryggor och badplats ska vara kvar och en annan om ifall vi ska köpa in parkbänkar att placera längs promenadstråken. Alla årsmöteshandlingar inklusive motionerna hittar du på hemsidan, under medlemssidor/årsmöte som du kommer åt efter att du loggat in med din e-postadress plus ett eget lösenord.

Om du inte kan närvara bör du lämna fullmakt åt någon annan i föreningen att rösta i ditt ställe. Du kan också poströsta via mail eller på papper som kan lämnas till undertecknad senast fredag (se tidigare utskick med blanketter).

Sverker Renlund
Sekreterare

Midsommarfirandet 2020 i Utsunds Tomtägarförening ställs in på grund av den rådande coronapandemin.
Styrelsen anser inte att sedvanligt firande kan genomföras med betryggande avstånd mellan deltagarna.

Årsmötet har som tidigare meddelats skjutits upp och planeras nu till veckan efter midsommar, lördagen den 27 juni kl 10.
Vi räknar med att hålla till utomhus på ängen vid badplatsen/föreningshuset och med dansbanan som estrad. Vi ber alla att respektera avstånd.
Det finns begränsat antal stolar så ta gärna med en egen eller annat att sitta på.
Om du inte har möjlighet att närvara kan du ge fullmakt åt annan medlem att rösta i ditt ställe.
Alla årsmöteshandlingar finns på hemsidan under MEDLEMSSIDOR / ÅRSMÖTE som du kommer åt via via denna LÄNK efter inloggning.

Om du har problem att logga in, skriv ett mail till .

Styrelsen

På grund av den rådande Coronapandemin flyttas såväl tomtägareföreningens som vägföreningens årsstämma till ett senare tillfälle.  Vi återkommer inom kort med ett nytt datum som vi hoppas ska fungera för att genomföra årsstämmorna.

 /Styrelsen

De planerade arbetsdagarna 25/4 och 2/5 kommer inte genomföras som vanligt utan med ett nytt upplägg med hänsyn till den rådande Coronapandemin.

För er som kommer vara uppe i Utsund den närmaste månaden så kommer det finnas möjlighet att göra en välbehövlig arbetsinsats för föreningen. Det är mycket uppröjning efter att timmer och sly äntligen forslats bort under vintern som ska göras. Diken ska rengöras och en del gammalt gräs ska klippas. Viss slyröjning behöver även göras.

Under april fram till den 2 maj utför vi arbetsuppgifterna som finns beskrivna under rubriken Arbetsdagar.

Trots omständigheterna kommer Lars Wirgart finnas på plats den 25/4 och 2/5 och leda arbetsdagarna för er som känner att ni vill genomföra arbetsdagen som planerat. För er som gör det gäller samling kl. 09.00 vid föreningshuset. Tänk på att hålla avstånd till varandra och beakta råd från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer inte ha gemensam fika och korvgrillning denna gång. Var och en får ansvara för sin egen fikakorg vid dessa tillfällen. 

För er som gärna gör en arbetsuppgift på egen hand, ta kontakt med Lars Wirgart,  och kom överens om vad ni kan göra som arbetsinsats.

Styrelsen

Hej alla i tomtägareföreningen,

 Valberedningen har nu påbörjat sitt arbete. Till kommande mandatperiod söker tomtägareföreningen:   

ordförande (som ordförande så skall du på ett ansvarsfullt sätt leda arbetet i styrelsen)

kassör (förutom att sköta utbetalningar för utlägg, samt utskick och bokföring av medlemsavgifter och lägga förslag till budget, så måste du kunna upprätta bokslut och deklaration för ideell förening)

ledamot  (en post)

revisor (en post - som revisor så skall du granska tomtföreningens redovisning och de interna processerna för styrelsens arbete. Det är bra om du har erfarenhet/utbildning inom ekonomi eller liknande - OBS! det är bra om du kan tänka dig att vara revisor både till tomtägareföreningen och till vägsamfällighetensföreningen)

revisorssuppleant  Det är bra om du kan tänka dig att vara revisorssuppleant både till tomtägareföreningen och till vägsamfällighetensföreningen

valberedningen

För samtliga poster gäller att du skall vilja arbeta för hela föreningens och medlemmarnas bästa. Det är viktigare med sunt förnuft, ärlighet och förmåga att samarbeta, än formell kompetens.

 Är du intresserad, tveka inte, anmäl ditt intresse till någon av oss i valberedningen. Har du några frågor eller funderingar så får du jättegärna höra av dig till någon av oss.

Även valberedningen söker intresserade. Vill du vara med och arbeta i valberedningen så är du välkommen att höra av dig så snart som möjligt.

 Med vänliga hälsningar,

 Valberedningen  //Birgitta Wistrand & Elsy Håkansson